ipla.pl Fajka Pokoju - 14.03.2015

Gazeta Wyborcza - Wysokie Obcasy

biznes.pl - Czy nowe prawo pozwoli skuteczniej ściągać alimenty?

Wysokie Obcasy - Rozwód na Podsłuchu

Wysokie Obcasy - Ojcem nie da się być od dnia rozwodu

fredrikstad.pl - Jak Polacy mogą wyliczyć alimenty na dziecko

sadki24.pl - Rodzicom też należą się alimenty

mrocza24.pl - Czy nowe prawo pozwoli skuteczniej ściągać alimenty?

Polskie Radio 24 - Pomoc ofiarom i świadkom przestępstw wobec dzieci

K L I K N I J   N A   Z D J Ę C I E​

  Nasze doświadczenie zawodowe

i specjalizacja zapewniają wysoką jakość świadczonych usług.


  Rygorystycznie podchodzimy do zasad tajemnicy adwokackiej.

  Pomoc, którą świadczymy, obejmuje wszelkie czynności związane z reprezentowaniem Klientów w postępowaniu sądowym oraz negocjacjach i mediacjach.

 

  Reprezentujemy Klientów przed sądami. Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne. Gwarantujemy profesjonalną ochronę prawną, zaangażowanie i indywidualne oraz przyjazne podejście do Klienta.

S P E C J A L I Z U J E M Y   S I Ę   W   P R A W I E   R O D Z I N N Y M

Kancelaria Adwokacka Magdalena Czernicka - Baszuk

ipla.pl Fajka Pokoju - 14.03.2015

Gazeta Wyborcza - Wysokie Obcasy

biznes.pl - Czy nowe prawo pozwoli skuteczniej ściągać alimenty?

Wysokie Obcasy - Rozwód na Podsłuchu

Wysokie Obcasy - Ojcem nie da się być od dnia rozwodu

fredrikstad.pl - Jak Polacy mogą wyliczyć alimenty na dziecko

sadki24.pl - Rodzicom też należą się alimenty

mrocza24.pl - Czy nowe prawo pozwoli skuteczniej ściągać alimenty?

Polskie Radio 24 - Pomoc ofiarom i świadkom przestępstw wobec dzieci

K L I K N I J   N A   Z D J Ę C I E​

  Nasze doświadczenie zawodowe

i specjalizacja zapewniają wysoką jakość świadczonych usług.


  Rygorystycznie podchodzimy do zasad tajemnicy adwokackiej.

  Pomoc, którą świadczymy, obejmuje wszelkie czynności związane z reprezentowaniem Klientów w postępowaniu sądowym oraz negocjacjach i mediacjach.

 

  Reprezentujemy Klientów przed sądami. Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne. Gwarantujemy profesjonalną ochronę prawną, zaangażowanie i indywidualne oraz przyjazne podejście do Klienta.

S P E C J A L I Z U J E M Y   S I Ę   W   P R A W I E   R O D Z I N N Y M

Kancelaria Adwokacka Magdalena Czernicka - Baszuk

K A N C E L A R I A   A D W O K A C K A   M A G D A L E N A   C Z E R N I C K A - B A S Z U K

Kancelaria Adwokacka Magdalena Czernicka - Baszuk

© Czernicka - Baszuk 2017

INFO PRAWNE

INFO

MENU

Godziny pracy Sekretariatu

 

Pon. - Czw.: 11:00 - 19:00

Pt.: 11:00 - 16:00

 

Sb. - Nd.: Nieczynne

 

tel. 22 465 22 05

Kancelaria Adwokacka

Magdalena Czernicka - Baszuk

 

tel. kom. +48 501 01 97 42

magdalena.czernicka@adwokatura.pl

NIP 5211762502

 

ul. Zawojska 42

02-927 Warszawa

 

nr rachunku bankowego:

52 1240 1024 1111 0010 0955 6668

© Czernicka - Baszuk 2017

tel. kom. +48 501 01 97 42

magdalena.czernicka@adwokatura.pl

ul. Zawojska 42

02-927 Warszawa

© Czernicka - Baszuk 2017